Harmonogram semináře

Čas Akce Místnost
10:00 Zahájení, přivítání 110
Úvodní slovo – Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
11:00 Přestávka, občerstvení dvorana
11:15 Neziskový sektor v moři změn aneb jak plavat ke svým vizím 110
Představení společnosti Otevřená okna, z. ú. – organizace s vizí
PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka
Procesní přístup k řízení neziskové organizace aneb prosperita učenlivé organizace
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
12:00 Přestávka, raut dvorana
12:45 Spolupráce neziskového a komerčního sektoru
Ing. Tomáš Drnek, jednatel AGRO LEASING J. Hradec s. r. o.
110
13:15 Spolupráce neziskové organizace a veřejné správy
Mgr. Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí
dvorana
13:45 Zakončení